Valitsus plaanib sõiduautode maksustamist võimsuspõhiselt

Vabariigi valitsus kaalub tööandja auto eratarbeks kasutamisest tulenevad maksud siduda auto võimsusega ning loobuda nii äritegevuses kui ka eraotstarbel kasutatavate autode sõidupäevikute nõudest. Rahandusministeerium plaanib asendada senise fikseeritud piirmäära auto võimsusest sõltuva arvestusega 1,96 euri/kilovatt. See tähendaks arvestuslikult sõiduvahendi erisoodustuse maksukoormust 1,3 eurot/kilovatt/kuu.

Täeindavalt tegi Rahandusministeerium ettepaneku kaotada praegune sõidupäevikute pidamise kohustus ning sealjuures ka töötaja võimalus ettevõttele tehtud erasõite kompenseerida.Sõidupäevik jääks ettepaneku kohaselt vaid ettevõtluse tarbeks kasutatavate sõidukite kohta.

Kalendaarse tööajafondi arvestus 2016 aastal

Kuu

Pühad

Tööpäevi

Töötunde

Töötunde *

Jaanuar

1. jaanuar – uusaasta

20

160

 

Veebruar

24. veebruar- Eesti Vabariigi aastapäev

20

160

157
23.veebr

Märts

25. märts-suur reede
27. märts- 1.ülestõusmispüha

22

176

 

I kvartal

 

62

496

493

Aprill

 

21

168

 

Mai

1. mai – kevadpüha
15. mai – nelipühade esimene püha

22

176

 

Juuni

23. juuni- võidupüha
24. juuni- jaanipäev

20

160

157
22.juuni

II kvartal

 

63

504

501

Juuli

 

21

168

 

August

20. august- taasiseseisvumispäev

23

184

 

September

 

22

176

 

III kvartal

 

66

528

 

Oktoober

 

21

168

 

November

 

22

176

 

Detsember

24. detsember- jõululaupäev
25. detsember- 1. jõulupüha
26. detsember- 2. jõulupüha

21

168

165/162
23.dets
31.dets

IV kvartal

 

64

512

509/506

 

Käibemaksukohuslase piirmäär suureneb 40000 euroni

Vabariigi valitsus otsustas suurendada ettevõtete käibemaksukohustuse piirmäära 16000 eurolt 40000 euroni. Ühelt poolt muudatud lihtsustab väikeettevõtlust ja tema raamatupidamist, teiselt poolt sama kaob neil võimalus saada kuludelt/investeeringutelt makstud käibemaks riigilt tagasi.

Muudatus hakkab kehtima alates 2018.aastast.

Erinevate seisukohtadena on läbikäinud soovitus tuntud maksunõustajatelt, võtta investeerimisperioodil ettevõte ajutiselt käibemaksukohuslaseks, kuid see pole finants.ee arvates kuigi perspektiivikas, sest kohusluse lõppemisel tuleb mahaarvatud sisendkäibemaksu osas teha ümberarvestus, mis neutraliseerib tagasisaadud sisendkäibemaksu jäägi.