Kalendaarse tööajafondi arvestus 2017.aastal

Kuu

Pühad

Tööpäevi

Töötunde

Töötunde *

Jaanuar

1. jaanuar – uusaasta

22

176

 

Veebruar

24. veebruar- Eesti Vabariigi aastapäev

19

152

149
23.veebr

Märts

25. märts-suur reede
27. märts- 1.ülestõusmispüha

22

176

 

I kvartal

 

64

509

506

Aprill

 14. aprill – suur reede
16.aprill – 1.ülestõusmispüha

19

152

 

Mai

1. mai – kevadpüha

22

176

 

Juuni

04. juuni- nelipühade 1.püha
23. juuni- võidupüha
24. juuni- jaanipäev

21

168

165
22.juuni

II kvartal

 

62

496

493

Juuli

 

21

168

 

August

20. august- taasiseseisvumispäev

23

184

 

September

 

21

168

 

III kvartal

 

65

520

 

Oktoober

 

22

176

 

November

 

22

176

 

Detsember

24. detsember- jõululaupäev
25. detsember- 1. jõulupüha
26. detsember- 2. jõulupüha

21

152

149/146
23.dets
31.dets

IV kvartal

 

63

504

501/498