Käibemaksukohuslase piirmäär suureneb 40000 euroni

Vabariigi valitsus otsustas suurendada ettevõtete käibemaksukohustuse piirmäära 16000 eurolt 40000 euroni. Ühelt poolt muudatud lihtsustab väikeettevõtlust ja tema raamatupidamist, teiselt poolt sama kaob neil võimalus saada kuludelt/investeeringutelt makstud käibemaks riigilt tagasi.

Muudatus hakkab kehtima alates 2018.aastast.

Erinevate seisukohtadena on läbikäinud soovitus tuntud maksunõustajatelt, võtta investeerimisperioodil ettevõte ajutiselt käibemaksukohuslaseks, kuid see pole finants.ee arvates kuigi perspektiivikas, sest kohusluse lõppemisel tuleb mahaarvatud sisendkäibemaksu osas teha ümberarvestus, mis neutraliseerib tagasisaadud sisendkäibemaksu jäägi.