Maksud ja muudatused 2017.aastal

  1. Eraisiku maksuvaba tulu tõuseb 170 eurolt 180 euroni/kuus.
  2. Jäetakse ära sotsiaalmaksumäära langetamine 0,5% võrra ja kehtima jääb 33% ka 2017. aastal.
  3. Pensionikindlustus 2% ja 3% koos riigi kompensatsiooniga kehtib veel kuni 2017.aasta lõpuni.
  4. Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 2017.aastal arvestatakse 430 eurolt (2016.aastal oli arvestus 390 eurolt), seega sotsiaalmaksu minimaalne kohustus kuus on 141,90 eurot/kuus.
  5. Töötasu alammäär tõuseb 430 eurolt 470 euroni. Tunnitasu alammäär tõuseb 2.54 eurolt 2.78 euroni.
  6. Lapsepuhkuse määr paeva kohta on 2017.aastal 22,20 eurot.
  7. Alates 2017.aastast tekib tööandjal võimalus töötajale sotsiaalmaksuvabalt maksta haigushüvitist teise ja kolmanda haiguspäeva eest kuni 100% töötaja keskmisest töötasust. Kohustus kompenseerida haigushüvitis vähemalt 70% ulatuses neljandast kaheksanda haiguspäevani säilib endisena.