Madalapalgaliste toetusest

Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse on kord aastas makstav toetus, mille eesmärk on täistööajaga töötava madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Töötajal tekib õigus saada tulumaksu tagasimakse, mille täpne summa arvutatakse välja töötaja tuludeklaratsiooni andmete alusel. Taotlus esitatakse 31.märtsiks koos tuludeklaratsiooniga.

Toetuse maksmise kriteeriumid on :

Seega taotlemisel kontrollitakse, kas isik oli 2016. aastal vähemalt kuuel kalendrikuul:

  1. Eesti resident;
  2. vähemalt 18. aastat vana
  3. vähemalt ühe töölepingu alusel töötanud või olnud teenistussuhtes kogu kalendrikuu vältel ning töötamine ei olnud peatatud,
  4. vähemalt ühe tööandja juures töötanud täistööajaga või mitme tööandja juures töötanud kokku täistööajaga. Täistööaja tingimus ei kehti töövõimetuspensionäridele ega vähenenud töövõimega isikutele.
  5. Töötaja aastane tulu on alla 7817 euri.

Madalapalgalise töötaja toetuse saamisel ei kohaldata täistööaja nõuet kõigile töövõimetus-pensionäridele ega vähenenud töövõimega isikutele. Töötaja ega tööandja ei pea Maksu- ja Tolliametit oma töövõimetuspensionist ega vähenenud töövõimest teavitama, sest Sotsiaalkindlustusamet ja Töötukassa edastavad Maksu- ja Tolliametile vajalikud andmed ise jooksva aasta veebruari alguses. Pärast seda kuvatakse e-maksuametis/e-tollis kõigile töövõimetuspensionäridele ja vähenenud töövõimega isikutele, et täistööaja tingimus on täidetud.

Kogu kalendrikuu vältel töötamise tingimus ei ole täidetud, kui isik töötas näiteks 7. märtsist kuni 31. märtsini. Samuti kui isik töötas eelmisel aastal näiteks 4. aprillist kuni 23. septembrini, siis on kogu kalendrikuu vältel töötamise tingimus täidetud ainult mais, juunis, juulis, augustis ning tingimus ei ole täidetud aprillis ja septembris.

Kõik taotlemise tingimused peavad olema täidetud 2016. aastal vähemalt kuuel kalendrikuul.