Üksikisiku tulumaksuvaba miinimumi arvestus 2018.aastal

Üksikisiku tulumaksuvaba miinimumi arvestus

1 jaanuarist 2018 muutub tulumaksuseadus, mis toob endaga kaasa üksikisiku tulumaksustamises olulised muudatused.

Ülevaatlik selgitus on üleval Maksu- ja Tolliameti lehel :
https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018

Võtame kokku olulise, mille iga ettevõtja peab oma ettevõttes läbi mõtlema.

Töötajate tulumaksuvaba summa arvutamise erinevad variandid :

  1. Variant A- töötaja tulumaksuvaba summa arvutamisel lähtutakse juba eelnevalt esitatud avaldusest, kus on palutud tulumaksuvaba miinimumi arvestada. Tulumaksu summa arvutatakse alates 01.01.2018 vastavalt uuele seadusele. Raamatupidamine arvutab maksuvaba summa iga kuu lõikes eraldi.

Selle variandi keerukus nii inimese kui raamatupidamise jaoks on eri kuudel tekkivate erinevate  väljamakse summade korral erinevad tulumaksuvaba määrade tekkimine. Teatud juhtudel (olenevalt kuu kogutulu suurusest) sh puhkusetasude, lõpparvete sh puhkusehüvitiste tasumisel võivad tekkida olukorrad, kus on vaja tulumaksu (ja tulumaksuvaba miinimumi) uuesti ümber arvutada. Nt kui kuu alguses on kuu tasu osas arvestatud maksimaalset maksuvaba summat ning sama kuu lõpus tekib täiendav makse võib tekkida olukord, kus tulumaksu õigeks arvestuseks tuleb kuu alguses peetud tulumaksuvaba summa ümber arvutada. Näitena võib tuua olukorra, kus bruto töötasu on 1100 euri ning samal kuul makstav puhkusetasu on samuti 1100 euri, kuu kogutulu 2200, mis tähendab, et sel kuul maksuvaba summat 500 eurot arvestada ei ole võimalik.

  1. Variant B – töötaja teavitab tulumaksuvaba summa arvestajat konkreetsest maksuvaba summast.  

See nõuab töötajalt suhteliselt täpset kogu aasta tulu teadmist. Kes ja mis olukorras seda reaalselt oskab ja saab kasutada, on raske öelda. Soovitus on loobuda maksuvaba tulu arvutamisest, kui on teada, et on tekkinud/aasta jooksul tekkimas täiendavaid maksustatavaid tulusid, mille osas võib tuludeklaratsioonis tekkida juurdemakse kohustus.

 

  1. Variant C – töötaja loobub maksuvaba summa igakuisest kasutusest.

Töötaja esitab vastava avalduse tööandjale. Igakuist maksuvaba arvestust ei toimu. Kord aastas tuludeklaratsiooniga arvutatakse tagastatav või juurdemakstav tulumaksu summa. Selle plussiks võib pidada olukorda, kus üldjuhul tekib täiendavate tuludeta töötajal tuludeklaratsiooniga üldjuhul tulumaksu tagastus. See variant sobib eeskätt :  

  • töötajatele, kelle töötasu on suurem kui 1200 eurot kuus.
  • samuti neile, kes küll saavad igakuiselt madalamat palka kui 1200 eurot kuus, kuid teavad või arvavad, et saavad ka muud maksustatavat tulu 2018 aasta jooksul (tavalisemad on vara võõrandamised, nüüd ka dividendid, muud tasud teistes töökohtades või muude lepingute alusel).
  • ettevõtjatele, kes maksvad endale ka ise tasusid ning kes on nõus, et nende võimalik tulumaksutagastus toimub tuludeklaratsiooniga kord aastas.