Kalendaarse tööajafondi arvestus 2018.aastal

  Tööpäevad Töötunnid Pühad

Jaanuar
Veebruar
Märts
I kvartal

22
20
21
63
176
157
168
501

01.jaanuar . uusaasta (L)
24.veebruar – EV 100. aastapäev (L)
30.märts – Suur Reede
I kvartalis 3 püha/tähtpäeva

Aprill
Mai
Juuni
II kvartal

21
22
21
64
168
176
165
509
01.aprill – esimene ülestõusmispüha
01.mai – kevadpüha, 20.mai – nelipühade esimene püha
23.juuni (L)- võidupüha, 24.juuni – jaanipäev
II kvartalis 5 püha/tähtpäeva

Juuli
August
September
III kvartal

22
22
20
64
176
176
160
512

 —
20.august – taasiseseisvumispäev
 —
III kvartalis 1 püha

Oktoober
November
Detsember
IV kvartal
23
22
18
63
184
176
141
501
 —
 —
24.12- Jõululaupäev (L), 25.12. I jõulupüha, 26.12 – II jõulupüha
III kvartalis 3 püha
2018.aasta kokku 254 2023 2018.aastal 12 püha/tähtpäeva

(L) Uusaasta, EV aastapäeva, võidupüha, jõululaupäeva eelne tööpäev on lühendatud 3 tunni võrra.
(TL par 53 ja Pühade ja tähtpäevade seadus)