Ettevõtte kulud töötaja sporditegevusele

Alates 2018.aastast on ettevõtte kulud töötaja sporditegevusele teatud piirangute raames maksuvabad. Vastuvõetud tulumaksuseaduse muudatuste raames on täiendatud/muudetud erisoodustuse mõisteid ning selle hulgast välja arvatud järgmised töötaja tervise/spordikulud :

  • avaliku rahvaspordiürituse osavõtumaks;
  • sportimiskoha regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused;
  • tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused;
  • taastusravile teenustele tehtavad kulutused;
  • ravikindlustuslepingu kindlustusmakse;

Maksuvaba piirmäär on 100 eurot töötaja kohta kvartalis.