Postitused autorilt Finants.ee

Kalendaarse tööajafondi arvestus 2018.aastal

  Tööpäevad Töötunnid Pühad Jaanuar Veebruar Märts I kvartal 22 20 21 63 176 157 168 501 01.jaanuar . uusaasta (L) 24.veebruar – EV 100. aastapäev (L) 30.märts – Suur Reede I kvartalis 3 püha/tähtpäeva Aprill Mai Juuni II kvartal 21 22 21 64 168 176 165 509 01.aprill – esimene ülestõusmispüha 01.mai – kevadpüha, […]

Miinimumpalk 2018.aastal

2017.aasta lõpus otsustas Eesti Vabariigi valitsus, et miinimumpalk 2018.aastal on 500 eurot kuus ning minimaalne tunnipalk 2,97 eurot. Alampalk on Eestis igaaastaselt kasvanud. 2012. aastal oli minimaalne töötasu 290 eurot; 2013. aastal 320 eurot; 2014. aastal 355 eurot; 2015. aastal 390 eurot; 2016. aastal 430 eurot; 2017. aastal 470 eurot. Seoses sellega, et Vabariigi Valitsus […]

Üksikisiku tulumaksuvaba miinimumi arvestus 2018.aastal

Üksikisiku tulumaksuvaba miinimumi arvestus 1 jaanuarist 2018 muutub tulumaksuseadus, mis toob endaga kaasa üksikisiku tulumaksustamises olulised muudatused. Ülevaatlik selgitus on üleval Maksu- ja Tolliameti lehel : https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018 Võtame kokku olulise, mille iga ettevõtja peab oma ettevõttes läbi mõtlema. Töötajate tulumaksuvaba summa arvutamise erinevad variandid : Variant A- töötaja tulumaksuvaba summa arvutamisel lähtutakse juba eelnevalt esitatud […]

Ettevõtte kulud töötaja sporditegevusele

Alates 2018.aastast on ettevõtte kulud töötaja sporditegevusele teatud piirangute raames maksuvabad. Vastuvõetud tulumaksuseaduse muudatuste raames on täiendatud/muudetud erisoodustuse mõisteid ning selle hulgast välja arvatud järgmised töötaja tervise/spordikulud : avaliku rahvaspordiürituse osavõtumaks; sportimiskoha regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused; tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused; taastusravile teenustele tehtavad kulutused; ravikindlustuslepingu kindlustusmakse; Maksuvaba piirmäär on 100 eurot töötaja […]

Käibemaksukohuslase avaldus automaatseks

Maksu- ja tolliamet annab teada, et uuendas käibemaksukohustuslase registreerimise teenust.  Teenus on jätkuvalt korraldatud e-maksuameti kaudu, kuid usaldusväärse taustaga (st. laitmatu maksuajalooga) ettevõtja saab vastuse oma taotlusele automaatselt. Senisest muutub seega protsess kiiremaks, kuna osa riskianalüüsi on Maksu- ja tolliameti poolt juba varasemalt korraldatud. Uue ettevõtte alustamisel siiski peab olema valmis Maksu- ja tolliameti täpsustavateks […]

Soomes tegutseva ettevõtte tuludeklaratsioon

Soomes püsivat tegevuskohta, kinnisvara omaval Eesti ettevõttel tuleb Soome Maksuametile esitada igaastane tuludeklatatsioon (vorm 6B) Soomes maksustatavate tulude ja kulude kohta 4 kuu jooksul peale majandusaasta lõppu. Eesti ettevõte, kes tegeleb Soomes ettevõtlusega, ei ole siiski automaatselt tulumaksukohuslane. Oleneb esiteks tegevusvaldkonnast, aga ka riikidevahelisest maksulepingutest jme. Oluline on siinjuures see, et juhul kui eesti ettevõttel […]

Madalapalgaliste toetusest

Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse on kord aastas makstav toetus, mille eesmärk on täistööajaga töötava madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Töötajal tekib õigus saada tulumaksu tagasimakse, mille täpne summa arvutatakse välja töötaja tuludeklaratsiooni andmete alusel. Taotlus esitatakse 31.märtsiks koos tuludeklaratsiooniga. Toetuse maksmise kriteeriumid on : Seega taotlemisel kontrollitakse, kas isik oli 2016. aastal vähemalt kuuel kalendrikuul: Eesti resident; […]

Finants.ee on Gaselliettevõte 2017.aastal

On hea meel tõdeda, et Finants.ee meeskond on Äripäeva poolt nimetatud Gaselliettevõtteks 2017.aastal. Oleme kolme aasta jooksul kasvatanud käivet ja kasumit rohkem kui 50%, oleme loonud uusi töökohti ning kanname endas kiiresti areneva ettevõtte olulisi omadusi – paindlikkus, kiirus, julgus. Vaid alla 1% Eesti ettevõtetest on gasellid. Kinnitame, et jätkame gaselli kombel sama energiliselt galoppi, […]

Maksud ja muudatused 2017.aastal

Eraisiku maksuvaba tulu tõuseb 170 eurolt 180 euroni/kuus. Jäetakse ära sotsiaalmaksumäära langetamine 0,5% võrra ja kehtima jääb 33% ka 2017. aastal. Pensionikindlustus 2% ja 3% koos riigi kompensatsiooniga kehtib veel kuni 2017.aasta lõpuni. Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 2017.aastal arvestatakse 430 eurolt (2016.aastal oli arvestus 390 eurolt), seega sotsiaalmaksu minimaalne kohustus kuus on 141,90 eurot/kuus. Töötasu alammäär […]

Kalendaarse tööajafondi arvestus 2017.aastal

Kuu Pühad Tööpäevi Töötunde Töötunde * Jaanuar 1. jaanuar – uusaasta 22 176   Veebruar 24. veebruar- Eesti Vabariigi aastapäev 19 152 149 23.veebr Märts 25. märts-suur reede 27. märts- 1.ülestõusmispüha 22 176   I kvartal   64 509 506 Aprill  14. aprill – suur reede 16.aprill – 1.ülestõusmispüha 19 152   Mai 1. mai […]